Nieuws

Preventiematrix

Goede preventie zorgt voor een gezonde, veilige en kansrijke opvoed- en opgroeiomgeving van jeugdigen. In de preventiematrix vindt u lokaal en regionaal aanbod van preventiemogelijkheden.

Inloopspreekuur logopedie

Eens in de 2 weken is er een inloopspreekuur logopedie in het Centrum voor Jeugd en Gezin, afwisselend op donderdag en vrijdag. Alle kinderen en jongeren in de Gemeente Bloemendaal kunnen hiervan gebruik maken.

 

Chatten/ mailen mogelijk voor kinderen 12- 23 jaar met jeugdarts/verpleegkundige GGD

Jongeren kunnen dagelijks anoniem mailen/ chatten met een GGD arts/verpleegkundige. 

Privacyverklaring gespecialiseerde jeugd-ggz

Een jeugdige aan wie gespecialiseerde ggz is geleverd kan er, samen met degene die hem de ggz heeft verleend, voor kiezen dat geen enkel diagnostisch gegeven bij de declaratie wordt vermeld.
Hiertoe dient de privacyverklaring ingevuld en ondertekend te worden. Voor meer informatie en de privacyverklaring zie hieronder.

AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.

Zoeken

Welkom op de site van het Centrum voor Jeugd en Gezin van de Gemeente Bloemendaal

Heeft u een vraag over het opgroeien of de opvoeding van uw kind? Of bent u op zoek naar informatie over naschoolse opvang? Deze website geeft antwoord en advies.
U vindt informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid in Bloemendaal, overzichtelijk bij elkaar. Het aanbod varieert van praktische tips tot adressen en van nieuws over activiteiten tot boekentips.
Via zoeken op trefwoord komt u in de catalogus van de bibliotheek.
Geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Twitter#CJGBloemendaal

Voor actuele informatie over Jongerenwerk voor de gemeente Bloemendaal:
www.welzijnbloemendaal.nl/jongeren
Instagram #Jongerenwerk Bloemendaal 
twitter#JongerenwerkSWB 
facebook.com/Jongerenwerk SWB

Voor actuele informatie over activiteiten voor jongeren specifiek in Bennebroek:
twitter#Jongerenbus_BB
facebook.com/Jongerenwerk SWB