CJG-coaches

Binnen het CJG werken CJG coaches. Zij werken samen in het Jeugdhulpteam. Door de samenwerking in één team kan de hulp snel en efficiënt georganiseerd worden.

De CJG coaches van het Jeugdhulpteam zijn deskundige hulpverleners van verschillende instellingen. Ze bieden hulp en ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jeugdigen. De vraag van de ouder(s) en jongere is leidend voor de hulp die door het Jeugdhulpteam geboden wordt. De CJG coach kan samen met het gezin besluiten dat doorverwijzen naar specialistische hulp nodig is.

Instellingen die met elkaar samenwerken in het Jeugdhulpteam:
Opvoedpoli, GGD, JGZ Kennemerland, MEE & de Wering, De Jeugd- en Gezinsbeschermers, Kenterjeugdhulp en WIJ-Heemstede.


Verwijsindex

Er kunnen bij een gezin meer hulpverleners betrokken zijn, zoals een gezinsvoogd of jeugdreclassering. Om te voorkomen dat hulpverleners langs elkaar heen werken, is de afspraak gemaakt dat iedere hulpverlener een melding doet in de verwijsindex. Dat geldt ook voor de CJG-coaches. In de verwijsindex worden nooit inhoudelijke gegevens, zoals de aard van de melding of de behandeling geregistreerd. Zie voor meer informatie: www.multisignaal.nl.