Colofon

CJG Bloemendaal is de naam van het kenniscentrum op het gebied van integraal jeugdbeleid in Bloemendaal. Het kenniscentrum maakt deel uit van de plannen die zijn verwoord in de nota jeugdbeleid van de Gemeente Bloemendaal.

CJG Bloemendaal bestaat uit een website voor ouders/opvoeders in Bloemendaal en een extranet voor professionals die zich met jeugdbeleid bezighouden.

CJG Bloemendaal wil zo volledig mogelijk zijn in het bieden van kennis over opvoeden en opgroeien in Bloemendaal. Op deze website vindt u allerhande informatie over de belangrijkste onderwerpen waar u als ouder of opvoeder mee te maken krijgt. Suggesties en op- of aanmerkingen over de website zijn ook welkom. U kunt ze doorgeven via het contactformulier.

De bij cjgbloemendaal.nl betrokken organisaties hebben kennis en informatie beschikbaar gesteld. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland zorgt ervoor dat de informatie op de juiste manier wordt geplaatst en actueel blijft.
cjgbloemendaal.nl is een samenwerkingsproject tussen de Gemeente Bloemendaal, de Bibliotheek Zuid-Kennemerland en een aantal partners.

Vormgeving, concept en productie: Wolf Knab Websitearchitectuur
Techniek: Appsoftware
Inhoud: Bibliotheek Zuid-Kennemerland

  Alle adres-info op deze website is afkomstig uit de G!DS-database. Hierop geldt het ‘Auteursrecht en Databankenrecht 2017 Vereniging van Openbare Bibliotheken’.


©2010 Gemeente Bloemendaal