Centrum voor Jeugd en Gezin

Het CJG is een samenwerkingsverband van bestaande organisaties binnen de jeugdgezondheidszorg, jeugdhulpverlening en welzijn. Door nauw samen te werken kunnen uw vragen over het opgroeien en de opvoeding van uw kind beter worden beantwoord. Het CJG heeft een coördinerende taak bij het bieden van professionele hulp en advies bij opvoed- en opgroeikwesties, waardoor een effectieve aanpak snel voorhanden is.
Het CJG geeft ook lezingen en cursussen. Het aanbod vindt u op deze website.

Deskundige hulp

Het CJG staat voor professionele hulp- en dienstverlening. De medewerkers van het CJG zijn getraind en gediplomeerd.

Waar vindt u ons?

U kunt het CJG op verschillende manieren bereiken:

  • elke werkdag telefonisch tijdens kantooruren op 088 - 995 83 83
  • via e-mail op cjg@bloemendaal.nl 
  • persoonlijk bij het CJG, Dennenweg 15a, tussen 8.30 - 12.30 uur

Voor actuele informatie over Jongerenwerk voor de gemeente Bloemendaal: 
Programma Jongerenwerk 2012-2013
www.welzijnbloemendaal.nl/jongeren
Instagram #Jongerenwerk Bloemendaal 
twitter#JongerenwerkSWB 
facebook.com/Jongerenwerk SWB

Voor actuele informatie over activiteiten voor jongeren specifiek in Bennebroek:
twitter#Jongerenbus_BB
facebook.com/Jongerenwerk SWB