Crisis

In geval van crisis in de thuissituatie gaat het om de volgende punt of punten:

  • bij een crisissituatie is sprake van non-stop problemen
  • het kind vertoont bijzonder gedrag en/of lijkt onbegrijpelijk in zijn gedrag en het uiten van gevoelens
  • het contact tussen ouders en/of opvoeders en het kind verloopt niet goed
  • opvoeders voelen zich machteloos, wanhopig en zij lopen vast
  • hulp van familie en vrienden werkt niet (meer)

De CJG coaches ondersteunen ouders en/of opvoeders bij het opzetten en coördineren van de (jeugd)hulp. Zij kunnen tevens verwijzen naar passende specialistische hulp.

Neem contact op met het CJG

Beoordelen veiligheid

Een CJG coach beoordeelt ook de veiligheid. Bij het inschatten van de veiligheid van kinderen beantwoordt de hulpverlener van het CJG de volgende vragen:

  • Is het kind op dit moment veilig?
  • Welke risico’s loopt het kind in de toekomst?

Buiten kantoortijden

Voor crisissituaties buiten openingstijden, waarbij kinderen zijn betrokken, is de Crisisdienst van De Jeugd- & Gezinsbeschermers bereikbaar.

De Crisisdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en inzetbaar via telefoonnummer: 088 – 777 80 00.

U belt met dit nummer en legt de situatie uit. Er wordt beoordeeld wat er moet gebeuren op grond van uw informatie. Als het nodig is, zijn zij binnen twee uur aanwezig.