Nood

Wij spreken over een situatie van nood als:

  • er is sprake van een noodsituatie met het kind
  • het kind is een gevaar voor zichzelf of voor anderen thuis, op school of op straat
  • opvoeders kunnen het niet meer aan, de controle is weg
  • de opvoeders zijn er niet meer zeker van dat het kind veilig is en blijft
  • hulp van vrienden en/of familie helpt niet meer

Bij levensbedreigende situaties belt u de nooddiensten via 112.

Bij geen spoed, maar wel politie belt u 0900 8844.

Contact opnemen met CJG Werkwijze CJG

Veilig Thuis

Veilig Thuis Kennemerland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio, Zuid-Kennemerland.

Veilig Thuis is er voor professionals en burgers die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling bij henzelf of in hun omgeving. U kunt hier 24 uur per dag telefonisch terecht voor het vragen van advies of het doen van een melding.

Contact opnemen met Veilig Thuis