Spanning

Bij een hulpvraag spanning gaan wij uit van:

  • er zijn regelmatig problemen thuis, op school of op straat.
  • u heeft vragen over het gedrag en omgaan met emoties van het kind.
  • mogelijk beperkte steun voor het kind van ouders/opvoeders/grootouders of andere familie en vrienden
  • mogelijk wordt de opvoeding door de ouders en/of opvoeders al een langere periode als moeilijk en zwaar ervaren
  • mogelijk zijn er gevoelens van onzekerheid bij de opvoeders

Dan is sprake van spanning. Het CJG biedt verwijzers en hun clienten in deze situaties ondersteuning op maat.

Werkwijze CJG Inloopspreekuur CJG