Preventiematrix

maandag 26 maart 2018

Goede preventie zorgt voor een gezonde, veilige en kansrijke opvoed- en opgroeiomgeving van jeugdigen. In de preventiematrix vindt u lokaal en regionaal aanbod van preventiemogelijkheden.

Inloopspreekuur logopedie

zondag 24 september 2017

Eens in de 2 weken is er een inloopspreekuur logopedie in het Centrum voor Jeugd en Gezin, afwisselend op donderdag en vrijdag. Alle kinderen en jongeren in de Gemeente Bloemendaal kunnen hiervan gebruik maken.

 

Chatten/ mailen mogelijk voor kinderen 12- 23 jaar met jeugdarts/verpleegkundige GGD

vrijdag 2 juni 2017

Jongeren kunnen dagelijks anoniem mailen/ chatten met een GGD arts/verpleegkundige. 

Privacyverklaring gespecialiseerde jeugd-ggz

dinsdag 18 oktober 2016

Een jeugdige aan wie gespecialiseerde ggz is geleverd kan er, samen met degene die hem de ggz heeft verleend, voor kiezen dat geen enkel diagnostisch gegeven bij de declaratie wordt vermeld.
Hiertoe dient de privacyverklaring ingevuld en ondertekend te worden. Voor meer informatie en de privacyverklaring zie hieronder.

AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

maandag 21 maart 2016

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.

Toegang “Zorg voor Jeugd” in Bloemendaal vanaf 1 januari 2015

maandag 15 december 2014

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle zorg voor de jeugd en daarmee ook voor de toewijzing van specialistische vormen van jeugdhulp.