Klachtenregeling

Bent u ontevreden over het CJG of onze werkwijze?  Laat het ons weten.
Uw klacht kan gaan over bijvoorbeeld de gang van zaken tijdens de indicatie, te lange procedures, inbreuk op de privacy, de manier waarop de medewerkers van het CJG u behandelen of de inhoud van zorg en hulp. U kunt ons op verschillende manieren laten weten dat u niet tevreden bent:

  • Klachten over medewerkers kunt u rechtstreeks indienen bij de teamco├Ârdinator of via de CJG-medewerker van het CJG. De teamco├Ârdinator overlegt met de betrokkenen en gaat met u in gesprek. In overleg met u, in bijzijn van betrokken medewerker of andere gewenste partijen.
  • Jongeren, kinderen en ouders/verzorgers kunnen ook terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), als zij vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan en als zij een vraag hebben over hun rechtspositie in de jeugdzorg.
Meer over het AKJ Neem contact op met het AKJ