Wat doet het CJG?

Het takenpakket van het CJG bestaat uit vier hoofdtaken:

  • Jeugdgezondheidszorg
  • Preventie
  • Ambulante ondersteuning
  • Verwijzen naar individuele voorzieningen

Het CJG Bloemendaal is ook verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE).