School

Zodra uw kind 4 jaar is mag het naar school. U kunt kiezen uit diverse basisscholen en later uit diverse middelbare scholen. Voor de 4e verjaardag kan uw kind zich ontplooien en voorbereiden op het basisonderwijs door naar een peuterspeelzaal te gaan. Als u werkt kan het zijn dat u gebruik wilt maken van kinderopvang. U kunt uw kind onderbrengen bij een kinderdagverblijf en later mogelijk bij de buitenschoolse opvang.


In deze rubriek vindt u informatie over:

  • opvang in de periode dat uw kind niet naar school hoeft, zoals peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang
  • scholen en soorten onderwijs in Bloemendaal en omgeving
  • procedures, financiën, rechten en plichten met betrekking tot onderwijs